Navigation

About us

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU
www.storedamons.com

Podanie przez Państwa danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie
dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu
realizacji Państwa zamówień . W przypadku nie podania nam niezbędnych do realizacji zamówienia
danych, niestety nie będziemy mogli zrealizować Państwa zamówienia.


Kto jest Administratorem danych osobowych klientów sklepu storedamons.com


Administratorem Państwa danych osobowych jest:

FIRMA DAMONS DAMIAN SZKOLNY

ul. J. Bema 15
47-224 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 7531554580
REGON: 160267970

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe

Dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym do ochrony prawnie uzasadnionych interesów
FIRMY DAMONS DAMIAN SZKOLNY ( Art. 6 ust. 1 lit. F RODO ), na przykład w celu:
– realizacji złożonych zamówień, realizacji dostaw, płatności, reklamacji;
– przekazywania Państwa danych osobowych na wewnętrzne potrzeby administracyjne ( np. w
celach księgowych );
– zapewniana bezpieczeństwa IT i procesów IT;
– angażowania usługodawców zewnętrznych wspierających naszą działalność gospodarczą
FIRMA DAMONS DAMIAN SZKOLNY wypełnia również obowiązki prawne ( art. 6 ust. 1 lit.c RODO
), które mogą wymagać przetwarzania Państwa danych osobowych. Takie obowiązki prawne mogą
wynikać na przykład z regulacji podatkowych, przepisów o handlu zagranicznym , przepisów prawa
kodeksu cywilnego.

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Państwa danych osobowych również po cofnięciu zgody tylko w zakresie na

potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub leżeli przepisy obligują nas do tego.

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osoboweDostęp do Państwa danych osobowych mają tylko upoważnieni pracownicy FIRMY DAMONS
DAMIAN SZKOLNY .
Administrator może angażować osoby trzecie do świadczenia określonych usługi ( np. usługi księgowe
biura rachunkowego, usługi transportowe przez wybrane firmy kurierski, usługi IT ). Takie osoby trzecie
świadczą swoje usługi na rzecz Administratora pod jego kontrolą i mogą mieć dostęp do danych
osobowych w zakresie wymagany do świadczenia tych usług.
Możemy również, w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa, przekazywać Państwa dane
osobowe krajowym i zagranicznym organom państwowym.

Prawa, które Państwu przysługują

Z zastrzeżeniem przepisów prawa, których zastosowanie należy zweryfikować w każdym osobnym
przypadku, mają Państwo prawo do otrzymania informacji o swoich danych osobowych oraz żądać ich
poprawienia , ograniczenia przetwarzania w zakresie umożliwiającym przez przepisy prawa lub
usunięcia.
Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec każdego przypadku przetwarzania danych
osobowych.

Poufność i przechowywanie danych

Każdy z pracowników FIRMY DAMONS DAMIAN SZKOLNY oraz wszyscy usługodawcy, którzy
mają dostęp do Państwa danych osobowych, są zobowiązani do zachowania poufności tych danych.
Wszystkie Państwa dane osobowe będą traktowane przez Administratora jako ściśle tajne i
przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jak chronimy Twoje dane osobowe. - ten punkt do uzupełnienia

Dostęp do Państwa danych osobowych, mają tylko upoważnieni pracownicy FIRMY DAMONS
DAMIAN SZKOLNY , którzy zostali zapoznani z Polityką bezpieczeństwa danych osobowych i
zobowiązali się stosować jej zasady.


Dane klientów sklepu storedamons.com są przechowywane na serwerach zenbox.pl

Dane na temat zabezpieczeń serwerów znajdą Państwo pod adresem:

https://pomoc.zenbox.pl/pl/kb/articles/jakie-rodki-zabezpieczenia-technicznego-stosuje-zenbox-2


Kontakt

storedamons.com kontaktują się z Państwem korzystając z podanego e-maila, a tylko w
szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich
danych osobowych zachęcamy do kontaktu email : sekretariat@c-sport.pl

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:

FIRMA DAMONS DAMIAN SZKOLNY
ul. J. Bema 15
47-224 Kędzierzyn-Koźle